maitreja-org
Menu
homepage

Jedna platforma.
Mnoho světů.

Globální platforma pro podporu projektů, bezpečnou diskuzi i tvorbu.
Prozkoumat svět Maitreja

Co je Maitreja?

Maitreja vznikla jako evoluční nástroj pro bezpečnou, svobodnou a kultivovanou komunikaci. Spojte se s nově vznikající komunitou otevřeně smýšlejících lidí a pojďte spolurozhodovat o jejím budoucím směřování. Maitreju vlastní její uživatelé, kteří svými hlasy rozhodují o tom, jak se bude síť vyvíjet a jaké projekty bude platforma realizovat.
více o spolku
group
woman

Co Maitreja obsahuje?

Maitreju tvoří plnohodnotná sociální síť, kterou tvoříme jako sadu nástrojů a aplikací - bezpečný chat, video archív, blogy, skupiny, projekty, události, crowdfunding a spousta dalších částí, které jsou buď hotové nebo na nich pracujeme.
více o nástrojích a modulech

Proč to děláme?

Věříme, že Maitreja má potenciál skrze podpořené projekty pozitivně ovlivnit a proměnit jak společnost, tak i celou planetu. Toužíme také po změně v oblasti mezilidské komunikace.
více o záměru
Komunita
proc

Změníme společnost?

Od roku 2017 budujeme komunitní síť postavenou na důvěře v člověka a svobodné komunikaci. Spolu se svobodou dostanou uživatelé do rukou také zodpovědnost. Naším přáním je, aby svou svobodu využívali zodpovědně a ku prospěchu celé společnosti.

Kam směřujeme?

Budoucnost lidstva vidíme ve spolupráci a společném sdílení vizí, cílů a projektů. Každý uživatel může v bezpečném a svobodném prostředí realizovat svůj záměr, ať už se věnuje čemukoliv, a s důvěrou ho sdílet s ostatními. Připravujeme také decentralizovaný fond pro podporu začínajících projektů.
více o budoucnosti
group

Náš etický kodex

Na břehu řeky stojí žena, v rukou drží dítě; má strach přejít rozvodněnou řeku; na tomto břehu je po soumraku v nebezpečí. Vidíš, jak váhá, co má udělat. Jsi mnich a nesmíš na ženu pohlédnout, natož se jí dotknout. Pokud ji přes řeku nepřeneseš i s dítětem, budou v ohrožení. Všichni ostatní už řeku přešli, jsi poslední. Pokud jim však pomůžeš, porušíš přísahu, budeš vyloučen a pravděpodobně zemřeš sám a ponížen. Jak se rozhodneš? Spěchej, stmívá se. Už ses rozhodl; víš, co je správné; vždycky jsi to věděl.
maitreja-org